NHÀ HÀNG

Chuyên phục vụ các món ăn đặc sản biển

ĐIỂM TÂM SÁNG

5h00 am - 9h00 pm

CHÁO HẢI SẢN

49.000 đ

SÚP CUA

39.000 đ

CHÁO LƯƠN

29.000 đ

MIẾN LƯƠN

29.000 đ

MÓN CHÍNH

11h00 Am - 9h00 Pm

CUA RANG ME

99.000 đ

TÔM NƯỚNG

99.000 đ

GHẸ HẤP BIA

99.000 đ

MỰC HẤP BIA

99.000 đ

ỐC HƯƠNG XÀO TỎI

99.000 đ

CÁ THU SỐT CÀ CHUA

99.000 đ

ĐỒ UỐNG

All time

BIA CÁC LOẠI

19.000 đ

RƯỢU NGÂM

49.000 đ